Čitateľská gramotnosť je základnou schopnosťou človeka, ktorá mu umožňuje prijímať a spracovávať informácie z textu a takto získané informácie použiť na riešenie praktického problému. S touto schopnosťou sa nerodíme - je potrebné ju podnietiť a rozvíjať.

Aby sa jej rozvoj stal pre Vás zábavou a nie iba opäť bezduchou povinnosťou, pripravili sme pre Vás túto súťaž.

Tak veľa zdaru, úspechov a správnych odpovedí v jednotlivých kolách súťaže!

  ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME...

Tí, ktorí pravidelne sledujú našu súťaž, si istotne všimli zmenu jej názvu, ale najmä zmenu vizuálu jej webovej stránky. Stoja za ňou žiačky 3.A triedy /Radka Mačugová, Veronika Dvorožňáková, Kaja Monková/, ktoré si vyskúšali svoje schopnosti fotografa a rozhodli sa prezentovať svoj pohľad na zaujímavé zákutia "hotelovky" práve tu - na našej stránke. Spojili sme tak užitočné s príjemným a dúfame, že ich tvorba prispela k zatraktívneniu celej našej súťaže.

PRAVIDLÁ

ŠKOLA

ZADANIA

1.A

1.BM

1.BCK

2.A

2.B

2.C

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B